Home / Asmenybės / O / Oginskis Irenėjus

Oginskis Irenėjus

Oginskis Irenėjus (1808–1863). Didikas, visuomenės veikėjas. Pagarsėjo ūkio tvarkymu: savo dvaruose įsteigė savotišką valstiečių savivaldybę su renkamais pareigūnais. 1835 m. savo dvaruose panaikino baudžiavą. Dalyvavo komiteto baudžiavos panaikinimo klausimui nagrinėti Kauno gubernijoje veikloje. 1859 m. Rietave įkūrė žemės ūkio mokyklą, kurioje buvo dėstoma lietuvių kalba. Rėmė lietuviškų spaudinių leidimą.