Home / Asmenybės / O / Oginskis Mykolas Kleopas

Oginskis Mykolas Kleopas

Oginskis Mykolas Kleopas (1765 09 25–1833 10 15). Kompozitorius, visuomenės veikėjas. Nuo 1789 m. Respublikos pasiuntinys Olandijoje. 1793–94 m. buvo LDK iždininkas. Dalyvavo 1794 m. sukilime, buvo Lietuvos tautinės aukščiausiosios tarybos narys, vadovavo sukilėlių daliniams. Nuo 1810 m. Rusijos senatorius. 1823 m. išvyko gyventi į Florenciją. Sukūrė operą, polonezų, valsų, mazurkų, dainų. Parašė knygą „Laiškai apie muziką“ (1828), atsiminimų.