Home / Asmenybės / O / Olšauskas

Olšauskas

Olšauskas Konstantinas (1867 04 22–1933 06 18). Lietuvių visuomenės veikėjas, katalikų dvasininkas. 1906 m. įkūrė juozapiečių draugiją, dalyvavo kuriant šv. Kazimiero ir „Saulės“ draugijas, 1918–28 m. buvo „Saulės“ draugijos vadovas. 1914–16 m. dalyvavo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikloje. 1916–18 m. veikė šveicarijoje, buvo Lietuvių informacijos biuro narys.