Home / Asmenybės / O / Onacevičius Ignas

Onacevičius Ignas

Onacevičius Ignas (1780 ar 1781–1845 03 02). Istorikas. Nuo 1806 m. dėstė Karaliaučiaus universitete ir kolegijoje, nuo 1818 m. – Vilniaus universitete, nuo 1834 m. dirbo Peterburgo archeografijos komisijoje, Rumiancevo muziejaus bibliotekos rankraštyne. Rinko šaltinius Lietuvos istorijai rašyti. Svarbiausi darbai – „žvilgsnis į ankstyvąją Lietuvos istoriją“ (1846) ir „ žvilgsnis į LDK istoriją“ (1849).