Home / Asmenybės / O / Ostrogiškis

Ostrogiškis

Ostrogiškis Konstantinas (apie 1460–1530), LDK karinis veikėjas, kunigaikštis. Didysis LDK etmonas 1497–1500, 1507–1530 metais. 1507–1500 m. Lucko seniūnas ir Volynės maršalka. 1511–1522 m. Vilniaus kaštelionas, 1522–1530 m. Trakų vaivada (paprastai tas pareigas eidavo katalikas – stačiatikiui Ostrogiškiui, kaip karų didvyriui, padaryta išimtis). 1500 m. pralaimėjo Vedrošos mūšį ir pateko į Maskvos nelaisvę. 1507 m. pabėgo. Ypač pasižymėjo vadovaudamas LDK kariuomenei karuose su Maskva 1507–1508, 1512–1522 metais. 1508 m. sumušė maištininko Mykolo Glinskio kariuomenę, o 1514 m. laimėjo Oršos mūšį. Pasižymėjo kovose su Krymo totoriais (svarbiausia 1527 m. Olšanicos pergalė). Dėl valdžios varžėsi su Albertu Goštautu. Globojo stačiatikių bažnyčią.