Home / Asmenybės / O / Ozolas

Ozolas

Ozolas Romualdas (g. 1939 01 31). Lietuvos valstybės ir kultūros veikėjas. 1957 m. baigė Bazilionių vidurinę mokyklą šiaulių rajone. 1962 m. baigė Vilniaus universitetą. Filologas. 1965–1968 m. „Kultūros barų“ žurnalo redakcijos atsakingas sekretorius, skyrių redaktorius. 1968–1973 m. Vilniaus universiteto aspirantas. 1973–1989 m. Vilniaus universiteto dėstytojas. 1975–1980 m. dirbo LTSR Ministrų Tarybos sekretoriate. 1980–1989 m. dirbo „Minties“ leidyklos vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju. 1989 m. LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas, TSRS liaudies deputatas, 1990 m. – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas. Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras. 1990–1991 m. Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko pavaduotojas. 1990–1993 m. Lietuvos valstybinės regioninių problemų komisijos pirmininkas, Lietuvos Respublikos valstybinių derybų su TSRS, vėliau su Rusija delegacijų narys. 1992 m. LR Konstitucijos kūrimo grupės narys. Vienas iš nacionalinio saugumo koncepcijos kūrėjų. 1973–1989 m. LKP narys, 1989–1990 m. savarankiškosios LKP, jos biuro narys. Nuo 1992 m. Lietuvos centro judėjimo, nuo 1993 m. – Lietuvos centro sąjungos pirmininkas. 1988–1990 m. Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Sąjūdžio Seimo tarybos vicepirmininkas. „Atgimimo“ laikraščio steigėjas. 1992 m. išrinktas į LR Seimą. Buvo frakcijoms nepriklausomų Seimo narių grupėje. 1994–1995 m. LR Seimo Geros valios vykdomasis direktorius, dabar Tarptautinės parlamentarų grupės čečėnijos problemoms narys. LR Seimo narių grupės Karaliaučiaus krašto lietuviams remti narys. Lietuvos ir Ukrainos draugystės draugijos pirmininkas. 1996 m. perrinktas į Seimą Dzūkijos 69 rinkiminėje apygardoje. Dirbo Ekonomikos komitete. Baltijos Asamblėjos narys nuo jos įkūrimo, jos Nacionalinio saugumo ir užsienio reikalų komiteto narys. NATO komisijos narys.Rašo geopolitikos, valstybės, tautų ir tautinių mažumų, kultūros klausimais. Išleido knygas „Pasakojimai apie filosofus ir filosofiją“ (1988), „Pirmieji atkurtosios nepriklausomybės metai“ (1992), „Atgimimo ištakose“ (1997), „Išsivadavimas“ (1998). Stasio šalkauskio premijos laureatas.