P

Pabrėža Jurgis

Pabrėža Jurgis (1771 01 15–1849 10 30). Botanikas, kunigas. Nuo 1816 m. bernardinų vienuolis, dėstė Kretingos bernardinų mokykloje. Rinko ir aprašinėjo augalus, daugiausia vaistinius, kūrė lietuviškus botanikos terminus. Pirmasis botanikas, rašęs lietuv...

Pacas Kristupas

Pacas Kristupas Zigmantas (1621–1684 01 20). LDK valstybės veikėjas. 1658–1684 metais LDK kancleris. Iš pradžių laikėsi Prancūzijos, vėliau Austrijos politinės orientacijos; žavėjosi absoliutizmu. Jo pastangomis 1673 m. Varšuvos seimas nutarė, kad kas...

Pacas Liudvikas

Pacas Liudvikas Mykolas (1780 05 30–1835 09 12). Napoleono I adjutantas; 1814 m. vadovavo jo kariuomenės divizijai. 1830–1831 m. Lenkijos sukilėlių vyriausybės narys, vadovavo armijos korpusui.

Pacas Mykolas

Pacas Mykolas Kazimieras (apie 1624–1682 04 14). Lietuvos valstybės ir karo veikėjas. 1658–1659 m. per Respublikos karą su švedija Kurše kelis kartus sumušė švedijos kariuomenę. Laimėjo mūšius su Rusijos kariuomene prie šklovo (1660), Vilniaus (1661),...

Pakalniškis Kazimieras

Pakalniškis Kazimieras, dėdė Atanazas (1866 02 22–1933 07 01). Rašytojas, kunigas. Laikraščio „žemaičių ir Lietuvos apžvalga“ (1893–96) redaktorius. Parašė apsakymų, apysakų, publicistikos.

Paksas

Paksas Rolandas (g. 1956 06 10). Lietuvos valstybės veikėjas. 1997–1999 m. ir 2000 m. – Vilniaus miesto meras. 1999 m. – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, iš pareigų atsistatydino. Nuo 1999 m. – Lietuvos liberalų sąjungos pirmininkas, nuo 2000 m. –...

Paleckis Justas

Paleckis Justas (1899 01 22–1980 01 26). LSSR valstybės veikėjas, žurnalistas, rašytojas. Iki 1926 m. gyveno Rygoje, vadovavo kultūros draugijai „Rūta“. Redagavo leidinius „Naujas žodis“ (1925–1929), „Laiko žodis“ (1933–1936), bendradarbiavo kitoje spa...

Paleckis Justas Vincas

Paleckis Justas Vincas (g. 1942 01 01). Lietuvos valstybės veikėjas. 1959 m. baigė S. Nėries vidurinę mokyklą Vilniuje. Vilniaus universitete 1964 m. baigė žurnalistiką. 1966–1969 m. studijavo TSRS Užsienio reikalų ministerijos Aukštojoje diplomatinėje...

Paliulionis Mečislovas

Paliulionis Mečislovas (1834–1908 05 02). Katalikų bažnyčios veikėjas, žemaitijos vyskupas (nuo 1883 05 22). Rūpinosi bažnytinės literatūros platinimu, kunigų lavinimu, kovojo dėl lietuvių spaudos lotyniškomis raidėmis grąžinimo. Draudė moksleiviams melsti...

Paltarokas

Paltarokas Kazimieras (1875 10 22–1958 01 03). Lietuvos katalikų bažnyčios veikėjas, vyskupas, teologas, sociologas. 1902 m. Peterburgo dvasinėje akademijoje gavo teologijos magistro laipsnį. Nuo 1911 m. dėstė Kauno kunigų seminarijoje, nuo 1914 m. bu...

Palubinskas Edis

Palubinskas Edis Australijos lietuvis, iškiliausias Australijos krepšininkas. 1960 m. Kanberoje buvo įsteigtas sporto klubas „Vilkas“, kurio krepšinio komandai priklausė ir E. Palubinskas. 1963 m. studijuodamas JAV tapo koledžo „žvaigžde“, o 1972 m. Miunc...

Paulauskas Modestas

Paulauskas Modestas (g. 1945 03 19). Krepšininkas. 1965, 1967, 1969 ir 1971 m. Europos čempionas. 1967 ir 1974 m. pasaulio čempionas. 1968 m. Meksiko olimpiadoje žaisdamas SSRS rinktinėje iškovojo bronzos medalį. 1970 m. Liublianoje pasaulio čempionate iškovoj...

Pavlas I

Pavlas I (1754 10 01–1801 03 24). Nuo 1796 m. Rusijos imperatorius. Petro III ir Jekaterinos II sūnus. įvedė griežtą cenzūrą, uždarė privačias spaustuves, uždraudė įvežti knygas iš užsienio. Centralizavo valstybės valdymą, pertvarkė kariuomenę. Nužudyta...

Periklis

Gyveno 490-429 m. pr. Kr. Senovės graikų politinis veikėjas, Atėnų strategas. Sudemokratino Atėnų valdymą: atvirą balsavimą pakeitė rinkimu burtais, panaikino turto cenzą, už tarnybą pradėjo mokėti atlyginimą, dalijo neturtingiesiems maisto produktų....

Petkevičius

Petkevičius Merkelis (apie 1550–1608). Lietuvių raštijos propaguotojas. Nuo 1581 m. Vilniaus žemės teismo raštininkas. Parengė ir 1598 m. Vilniuje savo spaustuvėje išspausdino pirmąją evangelikų reformatų knygą Lietuvoje „Lenkišką ir lietuvišką katek...

Petras Gonenzietis

Petras Gonenzietis (lenkiškai Piotrz Goniądza, lotyniškai Petrus Gonesius) (apie 1525–1530–1573). Reformacijos veikėjas, arijonizmo pradininkas LDK. Mokėsi Krokuvos ir Padujos universitetuose. Nuo 1556 m. skelbė antitrinitorių pažiūras, neigiančias trejybės dogm...

Petras I

Petras I (1672 06 09–1725 02 08). Rusijos caras (nuo 1682), imperatorius (nuo 1721). Iš Romanovų dinastijos, caro Aleksejaus Michailovičiaus sūnus. Iš esmės reformavo valstybės valdymą, 1708–1709 m. suskirstė šalį į gubernijas. Vietoj Bojarinų dūmos ...

Petrauskas Kipras

Petrauskas Kipras (1885 12 22–1968 01 17). Lietuvių operos dainininkas, tenoras. 1911–1920 m. – Petrogrado Marijos teatro solistas. 1920 m. grįžo į Lietuvą. Kartu su kitais įkūrė Lietuvių operos teatrą, pastatė jame pirmąją operą – Dž. Verdžio „Traviatą...

Petrauskas Mikas

Petrauskas Mikas (1873 10 13–1937 03 23). Dainininkas, dirigentas, kompozitorius. Nuo 1901 m., studijuodamas Peterburgo konservatorijoje, vadovavo lietuvių chorams, sukūrė ir pastatė pirmąsias lietuviškas operetes. 1906 m. emigravo į šveicariją, gyveno JAV...

Pietaris Vincas

Pietaris Vincas (1850 10 09–1902 10 03). Rašytojas. Parašė apsakymų, apysakų, autobiografinių apybraižų, istorinę pjesę „Kova ties žalgiriais“ (1906), pasaką vaikams „Lapės gyvenimas ir mirtis“ (1930). Svarbiausias kūrinys – pirmasis lietuvių istorin...

Pijus IX

Pijus IX (1857 05 31–1939 02 12). Popiežius. 1918–19 m. buvo apaštališkuoju Lenkijos ir Lietuvos vizitatoriumi. 1919–21 m. – nuncijus Lenkijoje. Nuo 1921 m. Milano arkivyskupas, kardinolas, nuo 1922 m. popiežius. Vatikano radijo organizatorius (1931). įst...

Pilsudskis Juzefas

Pilsudskis Juzefas (1867 12 05–1935 05 15). Lenkijos valstybės veikėjas, politikas, kariškis. Dalyvavo pasikėsinime prieš carą Aleksandrą III, dėl to 1888–92 m. buvo ištremtas į Sibirą. Priklausė Lenkijos socialistų partijai (nuo 1892). 1893 m. Vilniuje...

Pipynė Jonas

Pipynė Jonas (g. 1935 11 30). Lengvaatletis. 1956, 1959 m. SSRS tautų spartakiados, 1956–1959 m. SSRS 1500 m. bėgimo, 1957 m. tarptautinių jaunimo žaidynių čempionas. 1957 m. pasaulio studentų žaidynėse iškovojo sidabro medalį. 1500 ir 2000 m. bėgimo SSR...

Platonas

Platonas (427 ar 428 – 347 348 m. pr. Kr.), graikų filosofas, objektyviojo idealizmo pradininkas. Sokrato mokinys. Atėnuose įkūrė filosofų mokyklą – Platono akademiją. Parašė apie 30 filosofinių dialogų.

Plechavičius

Plechavičius Povilas (1890 02 01–1973 12 19). Lietuvių karo veikėjas. Iki 1918 m. tarnavo Rusijos kariuomenėje. 1919 m. – Sedos-Mažeikių karo komendantas. Nuo 1921 m. – pulko vadas. Vienas iš 1926 m. valstybės perversmo vadovų. 1927–1929 m. – Lietuvos ka...

Pliateris

Pliateris Adomas. Archeologas, istorikas, gamtininkas, dailininkas mėgėjas (1790–1862). Mokėsi Vilniaus universitete. Prisidėjo prie Senienų muziejaus steigimo Vilniuje. Tyrė gimtąsias Padauguvės vietas, parašė Daugpilio istoriją. Bendradarbiavo Vilniaus žur...

Pliaterytė Emilija

Pliaterytė Emilija (1806 11 13–1831 12 23). 1831 m. sukilimo dalyvė. Dalyvavo mūšiuose, kartu su pusbroliu Cezariu Pliateriu suorganizavo sukilėlių būrį Dusetose.

Plinijus

Plinijus Vyresnysis. Romėnų rašytojas, mokslininkas, visuomenės veikėjas (23–75). Tarnavo Germanijos, Galijos, Ispanijos, Afrikos romėnų provincijose. žuvo per vezuvijaus išsiveržimą. Parašė karybos, istorijos, retorikos veikalų, kurie, deja, neišliko....

Plioteris Jurgis

Plioteris Jurgis, Pliateris, Plateris Jurgis (1810 07–1836 02 15). Lietuvių kalbos ir raštijos tyrėjas, istorikas. Aprašinėjo lietuviškas knygas, tyrė lietuvių kalbą, steigė lietuviškas mokyklas.

Počobutas

Počobutas Martynas. Lietuvos astronomas (1728–1810). Baigė Gardino kolegiją, studijavo filosofiją Polocke, graikų kalbą ir tiksliuosius mokslus Prahoje. įgijęs teologijos daktaro laipsnį, dirbo Marselio, Avinjono, Neapolio observatorijose. 1754 m. M....

Poniatovskis

Poniatovskis Stanislovas Augustas (1732–1798). Paskutinis Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis. Jo valdymo laikotarpiu (1764–1795) įvyko visi trys Respublikos padalijimai. Respublika prarado savo valstybingumą. 1763 m., mirus Augustui III, M...

Poška

Poška Dionizas. Lietuvių rašytojas, kultūros veikėjas (1765–1830). Mokėsi Kražių kolegijoje. Vėliau Raseiniuose pasirengė advokato tarnybai. 1787–1821 m. su pertraukomis dirbo Raseinių žemės ir pilies teismuose. Nuo 1790 m. gyveno Bardžių dvarelyje. Rinko s...

Potapovas Aleksandras

Potapovas Aleksandras (1818 09 27–1886 11 05). Rusijos valstybės veikėjas, kariškis. 1864–68 m. Vilniaus generalgubernatoriaus padėjėjas, 1868–74 m. generalgubernatorius. Darė nuolaidų lenkų kilmės dvarininkams.

Pozniakas Danas

Pozniakas Danas (g. 1939 10 19). Boksininkas. 1958–1965 m. Lietuvos, 1962, 1965, 1967 ir 1968 m. SSRS, 1967 m. SSRS tautų spartakiados, 1965, 1967 ir 1969 m. Europos, 1968 m. olimpinių žaidynių pussunkio svorio čempionas. Nuo 1976 m. tarptautinės kategor...

Pragiškis

Pragiškis (Parhiškis) Jeronimas. Vienuolis, katalikybės skleidėjas (apie 1369–1440). Studijavo Prahos universitete (1389–1393). Teologijos studijas baigė po 1400 m. Krokuvos universitete. 1395–1398 ar 1401–1404 m. skleidė Lietuvoje katalikybę. Sukėlė vietos ...

Preikšas

Preikšas Kazys (1903 06 14–1961 12 05). Lietuvos SSR valstybės, komunistų partijos veikėjas. Nuo 1918 m. dalyvavo bolševikų veikloje. 1940–1948 m. – Lietuvos komunistų partijos CK sekretorius. 1948–1960 m. Lietuvos SSR ministro pirmininko pavaduotojas, ...

Pretorijus

Pretorijus Motiejus. Mažosios Lietuvos istorikas, etnografas (apie 1635–1707). Gimė Klaipėdoje, studijavo Karaliaučiuje, Rostoke. 1661 m. gavo filosofijos magistro laipsnį. Nuo 1665 m. kunigavo Nybūdžiuose, netoli Gumbinės, ir Vakarų Prūsijoje. Rinko etnog...

Protasevičius

Protasevičius Valerijonas (1504–1579 12 31). Katalikų bažnyčios veikėjas. Kilęs iš bajorų. Nuo 1549 m. Lucko, nuo 1556 m. Vilniaus vyskupas. 1568–1579 m. II Lietuvos Statuto taisymo komisijos pirmininkas. Kovai su reformatais pasikvietė į Lietuvą jėzui...

Prunskienė

Prunskienė Kazimira Danutė (g. 1943 02 26). Lietuvos valstybės veikėja, ekonomistė. Lietuvos-Europos instituto prezidentė. VGTU profesorė (nuo 1996). Lietuvos moterų asociacijos prezidentė. Moterų partijos pirmininkė (nuo 2000 m. – Naujosios demokratijos...

Ptolemėjas

Ptolemėjas Klaudijus. Graikų mokslininkas, gyvenęs ir dirbęs Aleksandrijoje (apie 90–apie 168). Veikale „Geografija“ apibendrino senovės graikų geografijos žinias, išdėstė žemėlapių sudarymo pagrindus, surašė daugiau nei 8000 geografinių vietų, nurodė daugumo...

Pundzius Bronius

Pundzius Bronius (1907 09 15–1959 04 11). Skulptorius. Dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės, Lietuvos dailės institutuose. Sukūrė monumentalių skulptūrų („Trys milžinai“, 1937 ir kt.), kamerinių skulptūrų („Motinystė“, 1934), portretų (S. Dari...

Purickis

Purickis Juozas (1883 04 19–1934 10 25). Lietuvos valstybės veikėjas, publicistas, kunigas. Sumanymo karūnuoti Urachą Lietuvos karaliumi iniciatorius. 1919 m. buvo Lietuvos atstovas Vokietijoje. 1920–1921 m. Lietuvos užsienio reikalų ministras. Redagavo ...

Puškinas Aleksandras

Puškinas Aleksandras (1799 06 06–1837 02 10). Rusų rašytojas, poetas, realistinės literatūros pradininkas. Už politinius eilėraščius buvo tremtyje Rusijos pietuose. Nuo 1826 m. gyveno Maskvoje. Nuo 1836 m. leido žurnalą „Sovremennik”. Parašė eilėrašči...

Putvinskis Vladas

Putvinskis Vladas (1873–1929 03 07). Visuomenės veikėjas. Dalyvavo tautiniame lietuvių judėjime, prisidėjo prie lietuviškos spaudos platinimo. 1906–14 m. gyveno Jaltoje, po to ištremtas į Nižnij Novgorodo guberniją. 1918 m. grįžo į Lietuvą. Prisidėjo prie ša...

Puzinas

Puzinas Jonas. Lietuvių archeologas, profesionaliosios Lietuvos archeologijos mokyklos kūrėjas (1905 09 18–1978 04 14). 1925–1930 m. mokėsi Kauno Vytauto Didžiojo universitete, 1930–1934 m. Heidelbergo universitete, kur apgynė daktaro disertaciją (1934). Nuo ...

Pytėjas

Pytėjas Masilietis. IV a. pr. Kr.g. graikų geografas, astronomas, matematikas ir keliautojas. Apie 326–324 m. pr. Kr. aplankė šiaurės Europą. Kelionių knygoje „Apie okeaną“ pirmasis aprašė Britų salų ir šiaurės Europos gamtą, gyventojus, jų verslus ir paproč...