Home / Asmenybės / P / Pacas Mykolas

Pacas Mykolas

Pacas Mykolas Kazimieras (apie 1624–1682 04 14). Lietuvos valstybės ir karo veikėjas. 1658–1659 m. per Respublikos karą su švedija Kurše kelis kartus sumušė švedijos kariuomenę. Laimėjo mūšius su Rusijos kariuomene prie šklovo (1660), Vilniaus (1661), Briansko (1664). 1659–1663 m. LDK kariuomenės stovyklininkas, 1663 – 1667 m. lauko etmonas ir Smolensko vaivada, nuo 1667 m. didysis etmonas ir Vilniaus kaštelionas, nuo 1669 m. ir Vilniaus vaivada. Kariavo su turkais. Mirus valdovui Mykolui Kaributui Višnioveckiui (1673), su Oginskiais sudarė politinę grupuotę prieš Radvilas, Sapiegas ir naują valdovą Joną Sobieskį. Pastatydino Vilniuje šv. Petro ir Povilo bažnyčią.