Home / Asmenybės / P / Paleckis Justas Vincas

Paleckis Justas Vincas

Paleckis Justas Vincas (g. 1942 01 01). Lietuvos valstybės veikėjas. 1959 m. baigė S. Nėries vidurinę mokyklą Vilniuje. Vilniaus universitete 1964 m. baigė žurnalistiką. 1966–1969 m. studijavo TSRS Užsienio reikalų ministerijos Aukštojoje diplomatinėje mokykloje (nuo 1980 m. – Diplomatinė akademija). Ją baigęs dirbo TSRS ambasados šveicarijoje III sekretoriumi. 1971–1974 m. dirbo TSRS URM IV–ame, paskui III–ame Europos skyriuose. Nuo 1974 m. II ir I sekretoriumi, patarėju TSRS ambasadoje Vokietijos Demokratinėje Respublikoje. 1982–1983 m. dirbo TSRS URM Spaudos skyriaus vedėjo pavaduotoju. 1983–1987 m. dirbo LKP Centro komiteto Užsienio reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoju. Pertvarkos metais tapo Kultūros skyriaus vedėju ir Ideologijos skyriaus vedėju. LKP XX suvažiavime 1989 m. buvo išrinktas atsiskyrusios nuo TSKP savarankiškos LKP CK sekretoriumi. 1990 m. išrinktas Aukščiausios Tarybos deputatu. 1990–1992 m. dirbo AT Užsienio reikalų komisijos pirmininko pavaduotoju. LDDP I suvažiavime 1990 m. išrinktas pirmininko pavaduotoju užsienio reikalams. 1991 m. įstojo į Socialdemokratų partiją, buvo partijos tarybos narys. 1990–1993 m. dėstė Vilniaus universiteto žurnalistikos institute užsienio politinių partijų ir spaudos kursą, o 1993–1995 m. – VU Tarptautinių santykių institute diplomatinę praktiką ir protokolą. 1993–1996 m. dirbo Lietuvos Respublikos Prezidento patarėju užsienio politikai. Nuo 1996 m. buvo LR nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Jungtinei Didžiosios Britanijos ir šiaurės Airijos Karalystei bei Airijai, 1997–1999 m. ir LR ambasadorius Portugalijai. Dabar dirba LR Užsienio reikalų ministro pavaduotoju. žurnalistų sąjungos narys nuo 1996 m. 1974 m. išleido knygą „šveicarų piramidės“.