Home / Asmenybės / P / Paliulionis Mečislovas

Paliulionis Mečislovas

Paliulionis Mečislovas (1834–1908 05 02). Katalikų bažnyčios veikėjas, žemaitijos vyskupas (nuo 1883 05 22). Rūpinosi bažnytinės literatūros platinimu, kunigų lavinimu, kovojo dėl lietuvių spaudos lotyniškomis raidėmis grąžinimo. Draudė moksleiviams melstis cerkvėse.