Home / Asmenybės / P / Paltarokas

Paltarokas

Paltarokas Kazimieras (1875 10 22–1958 01 03). Lietuvos katalikų bažnyčios veikėjas, vyskupas, teologas, sociologas. 1902 m. Peterburgo dvasinėje akademijoje gavo teologijos magistro laipsnį. Nuo 1911 m. dėstė Kauno kunigų seminarijoje, nuo 1914 m. buvo šios seminarijos vicerektorius. 1922–1926 m. dėstė Kauno universitete, vadovavo Teologijos ir filosofijos fakulteto pastoralinės teologijos katedrai, profesorius. 1926 m. paskirtas Panevėžio vyskupu, nuo 1949 m. tvarkė ir Vilniaus vyskupiją.