Home / Asmenybės / P / Petras Gonenzietis

Petras Gonenzietis

Petras Gonenzietis (lenkiškai Piotrz Goniądza, lotyniškai Petrus Gonesius) (apie 1525–1530–1573). Reformacijos veikėjas, arijonizmo pradininkas LDK. Mokėsi Krokuvos ir Padujos universitetuose. Nuo 1556 m. skelbė antitrinitorių pažiūras, neigiančias trejybės dogmą. 1561 m. veikė Vilniuje, vėliau didikų O. ir J. Kiškų dvaruose. Anabaptizmo, vienos iš arijonizmo srovių, pradininkas LDK. Reikalavo panaikinti šventųjų paveikslus ir apeigas, krikštyti tik suaugusius, skelbė lygybę ir turto bendrumą, neigė sakramentus, bažnyčios organizaciją ir hierarchiją. Lietuvos arijonų radikaliojo sparno ideologas; kritikavo to meto socialinius santykius.