Home / Asmenybės / P / Petrauskas Kipras

Petrauskas Kipras

Petrauskas Kipras (1885 12 22–1968 01 17). Lietuvių operos dainininkas, tenoras. 1911–1920 m. – Petrogrado Marijos teatro solistas. 1920 m. grįžo į Lietuvą. Kartu su kitais įkūrė Lietuvių operos teatrą, pastatė jame pirmąją operą – Dž. Verdžio „Traviatą“. šiame teatre dainavo iki 1958 metų. Nuo 1949 m. – Lietuvos valstybinės konservatorijos dėstytojas. 1959–1963 m. – Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos, 1946–1950 ir 1954–1958 m. – SSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatas.