Home / Asmenybės / P / Pijus IX

Pijus IX

Pijus IX (1857 05 31–1939 02 12). Popiežius. 1918–19 m. buvo apaštališkuoju Lenkijos ir Lietuvos vizitatoriumi. 1919–21 m. – nuncijus Lenkijoje. Nuo 1921 m. Milano arkivyskupas, kardinolas, nuo 1922 m. popiežius. Vatikano radijo organizatorius (1931). įsteigė Popiežiaus mokslų akademiją (1936). 1926 04 04 įkūrė Lietuvos bažnytinę provinciją.