Home / Asmenybės / P / Pilsudskis Juzefas

Pilsudskis Juzefas

Pilsudskis Juzefas (1867 12 05–1935 05 15). Lenkijos valstybės veikėjas, politikas, kariškis. Dalyvavo pasikėsinime prieš carą Aleksandrą III, dėl to 1888–92 m. buvo ištremtas į Sibirą. Priklausė Lenkijos socialistų partijai (nuo 1892). 1893 m. Vilniuje įsteigė šios partijos Lietuvos sekciją. Pirmojo pasaulinio karo metu subūrė Lenkijos karinę organizaciją, kovojo dėl Lenkijos valstybės atkūrimo. 1918 11 11–1922 m. Lenkijos valstybės viršininkas (diktatorius). Bandė sukurti Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos federaciją. Kariavo su Baltarusija, Lietuva, Rusija, Ukraina. 1919 m. bandė padaryti Lietuvoje valstybės perversmą. 1920 m. inscenizavo L. želigovskio sukilimą ir užgrobė Vilniaus kraštą, kurį 1922 m. prijungė prie Lenkijos. Po 1926 m. karinio perversmo vėl tapo Lenkijos diktatoriumi.