Home / Asmenybės / P / Platonas

Platonas

Platonas (427 ar 428 – 347 348 m. pr. Kr.), graikų filosofas, objektyviojo idealizmo pradininkas. Sokrato mokinys. Atėnuose įkūrė filosofų mokyklą – Platono akademiją. Parašė apie 30 filosofinių dialogų.