Home / Asmenybės / P / Počobutas

Počobutas

Počobutas Martynas. Lietuvos astronomas (1728–1810). Baigė Gardino kolegiją, studijavo filosofiją Polocke, graikų kalbą ir tiksliuosius mokslus Prahoje. įgijęs teologijos daktaro laipsnį, dirbo Marselio, Avinjono, Neapolio observatorijose. 1754 m. M. Počobutas tapo Vilniaus observatorijos direktoriumi; 1780–1799 m. buvo renkamas Universiteto rektoriumi. Jo darbai pripažinti tarptautiniu mastu: M. Počobutas buvo Londono karališkosios mokslo draugijos narys, Prancūzijos mokslų akademijos narys korespondentas. 1803 m. astronomas paskelbė darbą apie Denderos šventyklos datavimą paleoastronominiu metodu.