Home / Asmenybės / P / Poniatovskis

Poniatovskis

Poniatovskis Stanislovas Augustas (1732–1798). Paskutinis Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis. Jo valdymo laikotarpiu (1764–1795) įvyko visi trys Respublikos padalijimai. Respublika prarado savo valstybingumą. 1763 m., mirus Augustui III, Maskvos ir čartoriskių remiamas S. Poniatovskis buvo išrinktas Respublikos valdovu. Remiamas čartoriskių bandė reformuoti valstybę, sustiprinti karaliaus valdžią, panaikinti „liberum veto“, pašalinti svetimų valstybių įtaką. Maskvos remiama Radomo konfederacija (prie kurios buvo priverstas prisidėti ir pats Poniatovskis) sudavė lemiamą smūgį čartoriskių reformų planams. 1768 m. susiorganizavusi Baro konfederacija siekė pašalinti Maskvos įtaką. Poniatovskis bandė laviruoti tarp abiejų frontų. 1773–1775 m. Seimas buvo priverstas patvirtinti ne tik I Respublikos padalijimą , bet ir tokį valstybės pertvarkymą, po kurio karalius teliko Nuolatinės tarybos pirmininku. Poniatovskis aktyviai dalyvavo Gegužės trečiosios konstitucijos, kuria siekta reformuoti valstybę ir pašalinti Maskvos hegemoniją, parengime. Targovicos konfederacija bei Maskvos karinė intervencija atvedė prie II Respublikos padalijimo. Poniatovskis vengė kištis į 1794 m. sukilimą. Po šio sukilimo III padalijimu Respublika buvo galutinai likviduota. 1795 11 25 Poniatovskis oficialiai atsisakė sosto ir apsigyveno Gardine.