Home / Asmenybės / P / Pretorijus

Pretorijus

Pretorijus Motiejus. Mažosios Lietuvos istorikas, etnografas (apie 1635–1707). Gimė Klaipėdoje, studijavo Karaliaučiuje, Rostoke. 1661 m. gavo filosofijos magistro laipsnį. Nuo 1665 m. kunigavo Nybūdžiuose, netoli Gumbinės, ir Vakarų Prūsijoje. Rinko etnografinę medžiagą, subūrė senovės tyrinėtojų būrelį. Svarbiausias veikalas – „Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla“ – buvo parašytas apie 1690 m., o nuorašas šiuo metu saugomas Lietuvos mokslų akademijos Centrinėje bibliotekoje. Veikale aprašyti lietuvių papročiai, buitis, pateikta smulkiosios tautosakos, lietuviškų žodžių ir tekstų.