Home / Asmenybės / P / Protasevičius

Protasevičius

Protasevičius Valerijonas (1504–1579 12 31). Katalikų bažnyčios veikėjas. Kilęs iš bajorų. Nuo 1549 m. Lucko, nuo 1556 m. Vilniaus vyskupas. 1568–1579 m. II Lietuvos Statuto taisymo komisijos pirmininkas. Kovai su reformatais pasikvietė į Lietuvą jėzuitus. 1570 m. įsteigė Vilniaus jėzuitų akademiją. 1579 m. išsirūpino karaliaus Stepono Batoro privilegiją, leidžiančią perorganizuoti tą kolegiją į akademiją arba į universitetą.