Home / Asmenybės / P / Puzinas

Puzinas

Puzinas Jonas. Lietuvių archeologas, profesionaliosios Lietuvos archeologijos mokyklos kūrėjas (1905 09 18–1978 04 14). 1925–1930 m. mokėsi Kauno Vytauto Didžiojo universitete, 1930–1934 m. Heidelbergo universitete, kur apgynė daktaro disertaciją (1934). Nuo 1934 iki 1939 m. dėstė Kauno Vytauto Didžiojo universitete, docentas (1939), o nuo 1940 m. Vilniaus universiteto Archeologijos katedros vedėjas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, o iš ten – į Jungtines Amerikos Valstijas. J. Puzino veikalas „Naujausiųjų proistorinių tyrinėjimų duomenys“ (1938)– pirmoji profesionali Lietuvos archeologinės medžiagos nuo seniausiųjų laikų iki XIII amžiaus studija. 1935–1940 m. pats tyrinėjo arba vadovavo įvairių laikotarpių baltų laidojimo paminklų tyrimams.