Home / Asmenybės / R / Račkauskis Jeronimas Kiprijonas

Račkauskis Jeronimas Kiprijonas

Račkauskis Jeronimas Kiprijonas (1825 12 09–1889 12 10). Katalikų bažnyčios veikėjas, rašytojas. Nuo 1851 m. Varnių kunigų seminarijos profesorius, 1864–84 m. rektorius. Parašė asketinio turinio knygų „Aktai ir poteriai“ (1853), „Munka Wieszpaties Jezaus“ (1857), „Senas Aukso altorius“ (1848) ir kt.