Home / Asmenybės / R / Radvanas

Radvanas

Radvanas Jonas (XVI a. pr.–XVI a. pab. ar XVII a. pr. ). Poetas humanistas, rašęs lotynų kalba. Mokėsi Vilniuje, buvo globojamas LDK didikų Mikalojaus Radvilos Rudojo, G. Chodkevičiaus. Vergilijaus „Eneidos“ pavyzdžiu hegzametru parašė keturių giesmių poemą „Radviliada“ (1588). Joje aukštinamas Mikalojus Radvila Rudasis, vaizduojama Lietuvos gamta, istoriniai įvykiai, dėstoma lietuvių kilmės iš romėnų teorija, reiškiamos LDK valstybinio savarankiškumo idėjos. Dar parašė epitalamą (1590), poleminę satyrinę poemą (1591), epigramų, panegirikų, eilėraščių.