Home / Asmenybės / R / Radvila Boguslavas

Radvila Boguslavas

Radvila Boguslavas (1620 05 03–1669 12 31). Lietuvos valstybės ir karo veikėjas. Jonušo Radvilos ir Brandenburgo kurfiursto Johano Georgo dukters Sofijos Elžbietos sūnus. LDK evangelikų reformatų globėjas. 1637–1648 m. gyveno Vakarų Europoje, studijavo Utrechto (Olandija) universitete, dalyvavo Nyderlandų revoliuciniuose karuose su Ispanija. 1638–1646 m. LDK vėliavininkas, nuo 1646 m. žirgininkas. Vienas iš LDK kariuomenės vadų per XVII a. vidurio karus. Vienas iš Kėdainių sutarties (1655) iniciatorių. 1657–1665 m. Prūsijos kunigaikštystės generalgubernatorius. Palaidotas Karaliaučiaus katedroje.