Home / Asmenybės / R / Radvila Juodasis

Radvila Juodasis

Radvila Juodasis Mikalojus (1515 02 04–1565 05 28), Lietuvos valstybės ir reformacijos veikėjas. 1542–1550 m. didžiojo. kunigaikščio rūmų maršalka, nuo 1550 m. LDK kancleris, nuo 1551 m. Vilniaus vaivada. Nuo 1561 m. Uždauguvio (Livonijos) vietininkas. Gynė LDK integralumą ir politinį savarankiškumą. Bresto seime (1544) reikalavo, kad didysis kunigaikštis nuolat gyventų Lietuvoje, o ne Lenkijoje. Siekė, kad Barbora Radvlaitė būtų karūnuota Lenkijos karaliene. 1563–1564 m. vadovavo LDK delegacijai Varšuvos seime, kuris svarstė LDK ir Lenkijos uniją. Nuo 1553 m. rėmė reformaciją, Vilniuje pastatydino evangelikų reformatų bažnyčią, o Breste įsteigė prostestantų raštų spaustuvę. Globojo arijonus, susirašinėjo su J. Kalvinu. Organizavo Biblijos vertimą į lenkų kalbą, anoniminės knygos „Pasikalbėjimas lenko su lietuviu“ rašymą ir išleidimą.