Home / Asmenybės / R / Radvila Jurgis

Radvila Jurgis

Radvila Jurgis (1556 05 31–1600 01 21). Katalikų bažnyčios veikėjas, kardinolas (1583). Mikalojaus Radvilos Juodojo sūnus. 1575–1577 m. Romoje studijavo teologiją, padėjo išrūpinti iš popiežiaus Vilniaus kolegijai akademijos teises. 1581–1591 m. Vilniaus vyskupas, nuo 1591 m. Krokuvos vyskupas. Kovojo su protestantais (įsakė deginti jų knygas), Vilniuje 1582 m. įsteigė pirmąją kunigų seminariją, į kurią draudė priimti nemokančius lietuviškai. 1582–1584 m. padėjo rengti III Lietuvos Statutą (1588). Rūpinosi Bresto bažnytinės unijos sudarymu (1596).