Home / Asmenybės / R / Radvila Karolis Stanislovas II

Radvila Karolis Stanislovas II

Radvila Karolis Stanislovas II (1734–1790). Vilniaus vaivada (1762–1764 ir 1768–1790). Jo politinė veikla sutapo su visišku valstybės pakrikimu, Rusijos įsigalėjimu bei Respublikos padalijimais. Pasipriešinus Stanislovo Augusto (remto Rusijos) elekcijai, teko pasitraukti į tremtį. Paaiškėjus, kad čartoriskiai (čartoryskiai) ir Stanislovas Augustas siekia reformuoti valstybę, Jekaterina II parsikvietė Karolį iš užsienio ir šis tapo Radomo konfederacijos (1767), nukreiptos prieš čartoriskius ir karalių, vadovu. Konfederacijai laimėjus ir Rusijai atsisakius patenkinti konfederatų reikalavimus, bandė įsijungti į Rusijos įtakai priešingą Baro konfederaciją (1768). šiai žlugus, Radvilai vėl teko pasitraukti į užsienį. 1779 m. grįžo į Lietuvą.