Home / Asmenybės / R / Radvila Kristupas Perkūnas

Radvila Kristupas Perkūnas

Radvila Kristupas Mikalojus Perkūnas (1547–1603 11 20). Lietuvos valstybės ir karo veikėjas. 1572–1579 m. LDK lauko etmonas. 1579–1584 m. LDK pakancleris ir Trakų kaštelionas. Nuo 1579 m. vienas iš LDK kariuomenės vadų per Livonijos karą (1558–1583). Nuo 1584 m. Vilniaus vaivada, nuo 1589 m. didysis etmonas. 1601 m. atrėmė švedijos kariuomenės puolimą Latvijoje ties Kuoknese, išvadavo Cėsių pilį. Pastatydino Biržų pilį.