Home / Asmenybės / R / Radvila Rudasis

Radvila Rudasis

Radvila Rudasis Mikalojus (1512–1584 04 27), LDK valstybės, karo ir reformacijos veikėjas. 1553–1561 m. LDK lauko etmonas. 1561–1565 m. ir 1579–1584 m. didysis etmonas, 1565–1579 m. kancleris ir Vilniaus vaivada (iki 1584). 1572 m., mirus žygimantui Augustui ir iki Steponą Batoro išrenkant Lenkijos karaliumi, buvo faktiškasis LDK valdovas. Radvila Rudasis – vienas iš žymiausių LDK kariuomenės vadų per Livonijos karą (1558–1583). Vadovavo LDK kariuomenei Ulos mūšyje (1564). 1564 m. perėjo į kalvinizmą. Globojo evangelikus reformatus. Biržuose įsteigė aukštesniąją reformatų mokyklą. Radvila Rudasis buvo vienas iš LDK delegacijos Liublino seime vadovų, gynė LDK savarankiškumą, nepasirašė Liublino unijos akto.