Home / Asmenybės / R / Ramanauskas-Vanagas

Ramanauskas-Vanagas

Ramanauskas-Vanagas Adolfas (1918 03 06–1957 11 29). Lietuvių partizanas, vienas iš partizanų vadų. Nuo 1947 m. rudens vadovavo Dainavos apygardai. Nuo 1948 m. – Pietų Lietuvos srities partizanų vadas. Nuo 1950 m. pradžios – Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio gynybos pajėgų vadas. Nuo 1952 m. slapstėsi, 1956 m. suimtas. 1957 m. sovietų valdžios nuteistas mirties bausme.