Home / Asmenybės / R / Rapolionis

Rapolionis

Rapolionis Stanislovas (apie 1458–1545 05 13), lietuvių raštijos kūrėjas pradininkas. Studijavo Krokuvos universitete. Tapęs evangeliku liuteronu nuo 1539 m. dėstė A. Kulviečio mokykloje Vilniuje. Tapo Vitenbergo universiteto teologijos mokslų daktaru. Nuo 1544 m. Karaliaučiaus universiteto profesorius. M. Mažvydo „Giesmėse krikščioniškose“ (1570) išspausdinta S. Rapolionio verstų giesmių.