Home / Asmenybės / R / Reinys

Reinys

Reinys Mečislovas (1884–1953 11 08). Lietuvos katalikų bažnyčios veikėjas, Vilniaus arkivyskupas, filosofijos daktaras (nuo 1912). 1905 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją, 1909 m. – Peterburgo dvasinę akademiją. Studijavo Liuveno ir Strasbūro universitetuose. 1914–1915 m. buvo šv. Jono bažnyčios Vilniuje vikaras. 1916–1922 m. dėstė Vilniaus kunigų seminarijoje. 1919 m. bolševikų keletą mėnesių kalintas. 1922 m. lenkų valdžios ištremtas į Kauną. 1922–1940 m. dėstė Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Pirmasis Lietuvių katalikų mokslo akademijos sekretorius (1922), vienas akademijos steigėjų. 1925–1926 m. – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras. 1926–1940 m. – Vilkaviškio vyskupo pagalbininkas. 1940–1942 m. – Vilniaus arkivyskupo pagalbininkas. 1942–1947 m. – Vilniaus vyskupijos, Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijos valdytojas. 1947 m. sovietų valdžios suimtas. 1953 m. mirė Vladimiro kalėjime.