Home / Asmenybės / R / Remeris Mykolas

Remeris Mykolas

Remeris Mykolas (1880 05 07–1945 02 22). Lietuvos visuomenės veikėjas, teisininkas. 1906 m. leido laikraštį „Gazeta Wilenska“. 1921–28 m. Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo narys. 1922–40 m. profesoriavo Kauno, 1940–45 m. Vilniaus universitetuose. 1927–28 m. ir 1933–39 m. buvo Kauno universiteto rektorius. 1932 m. – Lietuvos atstovas svarstant Klaipėdos bylą Hagos tribunole. Svarbiausi darbai – „Etnografiniai ir kultūriniai santykiai Lietuvoje“ (1906), „Lietuva“ (1908), „Valstybė ir jos konstitucinė teisė“ (1934–39) bei kiti darbai istorijos ir teisės temomis.