Home / Asmenybės / R / Repninas

Repninas

Repninas Nikolajus (1734 03 22–1801 05 24). Rusijos valstybės ir karo veikėjas. Generolas feldmaršalas (1776). Kunigaikštis. 1763–1769 m. pasiuntinys Respublikoje. Kišosi į vidaus reikalus, pasiekė, kad būtų sudaryta Respublikai žalinga 1768 m. Varšuvos sutartis. Per 1768–1774, 1787–1791 m. Rusijos–Turkijos karus vadovavo divizijai. XVIII a. 8–10 dešimtmetyje įvairių generalgubernatorijų (1795–1796 Lietuvos) generalgubernatorius.