Home / Asmenybės / R / Rėza Liudvikas

Rėza Liudvikas

Rėza Liudvikas Gediminas (1776 01 09–1840 08 30). Poetas, tautosakininkas, kultūros veikėjas. 1799–1816 m. buvo kariuomenės pamokslininkas, nuo 1807 m. – Karaliaučiaus universiteto dėstytojas, nuo 1818 m. – profesorius, filosofijos ir teologijos daktaras. Rinko, tyrinėjo ir skelbė lietuvių liaudies dainas. Išleido pirmą lietuvių liaudies dainų rinkinį „Dainos“ (1825). Rašė eilėraščius vokiečių kalba. Išleido K. Donelaičio „Metus“ (1818). Parašė „Lietuviškosios Biblijos istoriją“ (1816 m., vokiečių kalba).