Home / Asmenybės / R / Rimantienė

Rimantienė

Rimantienė Rimutė. Lietuvių archeologė, habilituota daktarė (1972). 1946 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo istoriko archeologo specialybę. 1962 m. apgynė daktaro disertaciją, o 1972 m. (Leningrade) – habilituoto daktaro disertaciją. Mokslinių tyrinėjimų sritis – akmens amžius. Gvildenami etninės istorijos klausimai, baltų etnogenezė, akmens amžiaus žmonių ūkinė veikla ir buitis, menas ir tikėjimai. Tyrė daugelį šio periodo stovyklaviečių ir gyvenviečių. R. Rimantienė – žymi vertėja, išvertusi iš skandinavų kalbų S. Lagerlöf, S. Unset, H. Ibseno ir kt. veikalus.