Home / Asmenybės / R / Rimka Albinas

Rimka Albinas

Rimka Albinas (1886 02 16–1944 02 27). Ekonomistas, profesorius. Prieš I pasaulinį karą išvyko į JAV ir dalyvavo lietuvių tautiniame judėjime. Po revoliucijos grįžo į Rusiją, dėstė sąskaitybos kursus, kuriuose rengė nepriklausomos Lietuvos darbininkus. 1918 m. grįžo į Lietuvą, 1926 m. M. šleževičiaus kabinete buvo finansų ministras. Svarbiausi veikalai: „Gamyba ir pelnas“ (1922), „Skaitymo vadovėlis“.