Home / Asmenybės / R / Romanovas Michailas

Romanovas Michailas

Romanovas Michailas (1596 07 12–1645 07 12). Rusijos caras (1613–1645). Romanovų dinastijos pradininkas. Pirmuosius 6 valdymo metus jaunasis caras buvo stiprioje savo motinos Martos įtakoje. 1617 m. sudarė taiką su švedija, užleidęs šiai Nevos žiotis ir Kareliją, o 1619 m. – su Respublika, palikęs jai Smolenską, Dorogobužą. Lenkams iš nelaisvės paleidus Michailo tėvą Filaretą Nikitičių Romanovą, šalyje susidarė savotiška dvivaldystė: visi reikalai buvo pranešami abiem valdovams, užsienio pasiuntiniai pristatomi jiems kartu, būdavo pateikiami dvigubi dokumentai ir dovanos. Ir nors Michailo vardas visur buvo įrašomas pirmuoju, visą realia valdžią buvo sutelkęs jo tėvas. Pastarasis 1633 m. sukėlė karą su Respubliką ir netrukus mirė. Rusus sutriuškino Respublikos kariuomenė. Sostas jau galutinai atiteko Michailui. 1639 m. vienas po kito per du mėnesius mirė du Michailo sūnūs, susirgo ir pats caras. Rusijos valdovas mirė 1645 m. liepos 12 dieną.