Home / Asmenybės / R / Rudzinskas Dionizas

Rudzinskas Dionizas

Rudzinskas Dionizas (1866 05 12–1954 11 25). Agronomas selekcininkas. Mokėsi Maskvos žemės ūkio akademijoje ir Užkaukazėje, dirbo organizuodamas arbatos plantacijas. 1919 m. grįžo į Lietuvą ir ėmė organizuoti Dotnuvos selekcijos stotį. Svarbiausias veikalas: „Dotnuvos selekcijos pasėlių rodyklės“. Paskelbė straipsnių laikraščiuose „žemės ūkio akademija“, „žemės ūkis“.