Home / Asmenybės / R / Ruigys

Ruigys

Ruigys Pilypas (1675 03 31–1749 04 06). Kalbininkas, raštijos darbuotojas. Nuo 1708 m. Valtarkiemio (Kaliningrado sritis) evangelikų liuteronų kunigas. Parašė „Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių tyrinėjmai“ (1708, išleista 1747). šiame darbe palaikė reikalavimą gryninti ir ugdyti literatūrinę lietuvių kalbą, rėmėsi gyvąją liaudies kalba ir tautosaka, lietuvių kalbą kildino iš graikų kalbos. Aptarė baltų kalbas ir tarmes, pabrėžė ypatingą jų giminystę, pateikė trumpą prūsų–lietuvių–vokiečių kalbų žodynėlį. Pirmą kartą išspausdino 3 lietuvių liaudies dainas, paskelbė patarlių, mįslių, retesnių posakių. Parašė „Lietuvių–vokiečių ir vokiečių–lietuvių kalbų žodyną“ (1747). Su kitais parengė religinių raštų lietuvių kalba.