Home / Asmenybės / R / Ruklys ir Rupeikis

Ruklys ir Rupeikis

Ruklys ir Rupeikis (nužudyti 1263). Lietuvos karaliaus Mindaugo ir Mortos sūnūs. Ipatijaus (Hipatijaus) metraštyje vadinami Rukliu ir Rupeikiu, bet Mindaugo raštinės dokumentuose figūruoja Replio ir Gerstučio vardais. Buvo jaunesnieji Mindaugo sūnus, 1254 m. turėjo būti jau suaugę. Mindaugas jiems buvo išrūpinęs teisę vainikuotis Lietuvos karaliais (popiežiaus Aleksandro IV Neapolyje 1255 03 06 duotas raštas). 1263 m. jie Treniotos ir kitų sąmokslininkų buvo nužudyti drauge su Mindaugu.