Home / Asmenybės / R / Rutskis

Rutskis

Rutskis Velaminas Josifas (1574–1637). Kijevo ir Rusijos unitų metropolitas (1613–1637), bazilijonų ordino atnaujintojas. Studijavo Prahos, Vilcburgo universitetuose. 1613 m. paskirtas Kijevo metropolitu. Gynė Bresto bažnytinę uniją.