Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.

S

Sabonis Arvydas

Sabonis Arvydas (g. 1964 12 19). 1981–1989 m. žaidė Kauno komandoje „žalgiris“, 1989–1992 m. – Valjadolido komandoje „Forum“ (Ispanija), 1992–1995 – Madrido komandoje „Real“ (Ispanija), 1995–2001 m. Portlendo „Trail Blazers“ (NBA). 1981 Salonikuose tapo E...

Saja

Saja Kazimieras (g. 1932 06 27). Lietuvių rašytojas, visuomenės veikėjas. 1990–1992 m. – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas. Išleido romanų („Pranašas Jona“, „šventežeris“ ir kt.), romanų, apsakymų rinkinių vaika...

Saladinas

Saladinas, Salach Ad Dinas Jusufas Ibn Ajubas (1138–1193 03 04). Ajubinų dinastijos pradininkas. 1169 m. buvo Egipto viziriu, o 1171 m., mirus Fatimidų dinastijos kalifui al Adidui, užgrobė valdžią Egipte ir paskelbė Abasidų siuzerenitetą. 1174 m. Sa...

Salomėja Neris Bačinskaitė-Bučienė

Salomėja Neris Bačinskaitė-Bučienė (1904 11 17–1945 07 07). Poetė, lyrikė. Išleido eilėraščių rinkinius „Anksti rytą“ (1927), „Pėdos smėly“ (1931), „Diemedžiu žydėsiu“ (1938) ir kt., poemas „Eglė žalčių karalienė“ (1940), „Našlaitė“ (1940) ir kt. Eilėraš...

Salys

Salys Antanas (1902 07 21–1972 07 31). Lietuvių kalbininkas. 1930–1939 m. dėstė Kauno, 1939–1943 m. – Vilniaus universitetuose. 1941–1944 m. – Lietuvių kalbos instituto direktorius. Kartu su kitais įkūrė žurnalą „Gimtoji kalba“, buvo jo redaktorius. 194...

Samuolis Antanas

Samuolis Antanas (1899 06 03–1942 02 09). Dailininkas tapytojas. Vienas iš dailininkų grupuotės „Ars“ organizatorių (1932). Nutapė figūrinių kompozicijų („Skurdas“, 1926, „Moteris su vaiku“, 1929, „Dama su šuniuku“, 1931 ir kt.), portretų („Girtuokli...

Sapiega Aleksandras

Sapiega Aleksandras Mykolas (1730 09 10–1793 05 28). Nuo 1775 m. LDK kancleris.

Sapiega Juozapas

Sapiega Juozapas Julijonas (1708 01 16–1754 12 04). Vilniaus vyskupas sufraganas. Varšuvoje studijavo teologiją. 1729 m. tapo Gniezno ir Varšuvos kapitulos kanauninku. Karalius Augustas III 1736 07 04 nominavo Juozapą Vilniaus vyskupu sufraganu....

Sapiega Kazimieras

Sapiega Kazimieras Jonas (1637–1720 03 13). LDK valstybės ir karo veikėjas. Povilo Juodojo sūnus. 1670–1681 m. Polocko vaivada, 1681–1682 m. LDK lauko etmonas, 1682–1703 ir 1707–1708 m. didysis etmonas. 1682–1703 ir 1707–1720 m. Vilniaus vaivada. Kilus š...

Sapiega Leonas

Sapiega Leonas (1557 04 04–1633 07 07). LDK valstybės ir karo veikėjas. Iš stačiatikybės perėjo į kalvinizmą, 1585–1589 m. LDK vicekancleris, 1589–1623 m. kancleris, nuo 1625 m. LDK didysis etmonas. Su kitais įkūrė LDK Vyriausiąjį tribunolą, vadovavo III Lietuv...

Sapiega Povilas

Sapiega Povilas Jonas (apie 1610–1665 12 30). LDK karo veikėjas. 1646–1655 m. Vitebsko, o nuo 1565 m. Vilniaus vaivada ir LDK didysis etmonas. Neparėmė 1655 m. Kėdainių sutarties su švedija ir su savo kariuomene pasitraukė prie Bresto. Paveldėtus didelius tu...

Sarbievijus

Sarbievijus Motiejus Kazimieras (1595 02 24–1640 04 02). Poetas, rašė lotynų kalba. 1620–1622 m. studijavo Vilniaus universitete teologiją, 1622–1625 m. mokėsi Romoje. 1627–1635 m. Vilniaus universiteto profesorius, teologijos daktaras (1636). Nuo 1635 m. ...

Sasnauskas česlovas

Sasnauskas česlovas (1867 06 19–1916 01 18). Kompozitorius, dirigentas, vargonininkas, dainininkas. Vienas iš profesionaliosios lietuvių muzikos kūrėjų. Nuo 1896 m. dainavo įvairiuose lietuvių vakaruose, 1900–1902 m. vyrų vokaliniame kvartete, 1901 m. savo...

Saudargas

Saudargas Algirdas (g. 1948 04 17). Lietuvos valstybės veikėjas. 1972 m. baigė Kauno medicinos institutą, biofizikas. 1972–1977 m. Matematikos ir informacinės technologijos instituto mokslinis bendradarbis. 1977–1982 m. dėstė matematiką žemės ūkio akademij...

Saundersas Juozapas

Saundersas Juozapas (1773–1845 01 01). Dailininkas grafikas. 1794–1810 m. dirbo Ermitaže, raižė caro šeimos ir didikų portretus. 1810–1821 m. dirbo Vilniaus universitete, vadovavo raižybos katedrai. Išraižė portretų (Pavlo I, 1801, A. čartoriskio, 18...

Savičius Pranciškus

Savičius Pranciškus (1815–apie 1845). Visuomenės veikėjas. 1863 m., studijuodamas Vilniaus medicinos-chirurgijos akademijoje, įkūrė Demokratų draugiją. 1839 m. paimtas į kariuomenę pabėgo, gyveno Ukrainoje.

Savickis Jurgis

Savickis Jurgis (1890 05 04–1952 12 22). Rašytojas, diplomatas. Rašė Rimošiaus slapyvardžiu. 1919–1938 m. buvo Lietuvos atstovas įvairiose Europos šalyse, 1938–1940 m. – Tautų Sąjungoje. Nuo 1939 m. gyveno Prancūzijoje. Išleido novelių rinkinius „šventadi...

Sedovas

Sedovas Valentinas. Rusų archeologas, istorijos daktaras. Svarbiausieji darbai – „Aukštutinės Padneprės ir Padauguvio slavai“ (1970), „Ilgieji krivičių pilkapiai“ (1974), „Slavų kilmė ir ankstyvoji istorija“ (1979). Paskelbė straipsnių apie baltų etnogenezę, ...

Sekliucijanas

Sekliucijanas Jonas (apie 1498–1578), lenkų liuteronų reformatorius. Mokėsi Leipcige, kur 1536 m. susidraugavo su lietuvių liuteronu reformatoriumi Abraomu Kulviečiu. 1541–1543 m. prisidėjo prie Liuterio reformacijos. Persekiojimo grėsmei didėjant, persikėlė į...

Semenavičius

Semenavičius (Simonavičius) Kazimieras (apie1600–po 1651). Artilerijos inžinierius. Studijavo Vilniaus universitete. Tarnavo žečpospolitos artilerijoje. 1645 m. gilino žinias Olandijoje. 1648 m. buvo Respublikos vyriausiojo artilerijos vado pavaduotojas. 1649 m....

Sezemanas

Sezemanas Vosylius (1884 05 30–1963 03 30). Filosofas. 1915–1923 m. dėstė Petrogrado, Saratovo universitetuose, Viatkos pedagoginiame institute, Berlyno rusų mokslų institute. Nuo 1923 m. vadovavo Kauno universiteto filosofijos ir filosofijos istorij...

Sicinskis

Sicinskis Vladislovas (čičinskas) (gimė tarp 1614 ir 1621, mirė 1673). LDK valstybės veikėjas, dvarininkas. 1660–1666 m. Upytės apskrities paseniūnis, nuo 1673 m. apskrities žemės teismo teisėjas. 1652 03 09 Respublikos seime Varšuvoje, pasinaudojęs ...

Siemaška Josifas

Siemaška Josifas (1798–1868). Unitų bažnyčios veikėjas, dvasininkas. Pagrindinis unitų prijungimo prie pravoslavų bažnyčios organizatorius. Nuo 1840 m. Lietuvos ir Vilniaus arkivyskupas, nuo 1852 m. metropolitas.

Sienkovskis Osipas

Sienkovskis Osipas (1800 03 31–1858 03 16). Lenkų kilmės rusų rašytojas publicistas, orientalistas, rusų orientalizmo pradininkas. 1822–47 m. dėstė Peterburgo universitete. 1834–47 m. redagavo žurnalą „Bibliopteka dlia čtenija“. Parašė darbų Arabijos istori...

Sierakovskis Zigmuntas

Sierakovksis Zigmuntas, Sierakauskas Zigmuntas (1826 05 30–1863 06 27). Visuomenės veikėjas, kariškis, 1863 m. sukilimo dalyvis. 1857 m. Peterburge įsteigė ir vadovavo Karininkų revoliuciniam būreliui. Priklausė draugijai „Zemlia i volia“. 1863 04 tapo ...

Simonaitis

Simonaitis Erdmonas (1888 10 30–1969 02 24). Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas. Prūsų lietuvių tautos tarybos narys. įsteigė Tilžės lietuvių klubą (1912). 1923 m. buvo Klaipėdos krašto sukilėlių direktorijos pirmininkas, vėliau – Klaipėdos guberna...

Sirvydas

Sirvydas Konstantinas. Lietuvių raštijos kūrėjas (tarp 1579 ir 1581–1631 08 23). 1598 m. įstojo į jėzuitų ordiną. 1610 m. baigė Vilniaus universitetą, nuo 1612 m. universitete dėstė teologiją. 1623–1624 m. K. Sirvydas dirbo rektoriaus patarėju, o 1631 ...

Skardžius

Skardžius Pranas (1899 03 26–1975 12 18). Lietuvių kalbininkas. 1929–1939 m. dėstė Kauno, 1939–1943 m. – Vilniaus universitetuose. Nuo 1935 m. – Lietuvių kalbos draugijos vadovas. 1944 m. emigravo į Vakarus. 1946–1949 m. dėstė Tiubingeno universitete. Svarb...

Skarga

Skarga Petras (1536 02–1612 09 12). 1554 m. P. Skarga baigė Krokuvos universitetą. 1569 m. Romoje įstojo į jėzuitų ordiną ir 1573 m. kaip misionierius buvo atsiųstas į Vilnių. 1574 m. tapo Vilniaus jėzuitų kolegijos, o 1579 m. šiai peraugus į Vilniaus uni...

Skirgaila

Skirgaila (apie 1353–1397 01 11), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo ir jo antrosios žmonos Tverės kunigaikštytės Julijonos sūnus, LDK sritinis kunigaikštis. Po Kęstučio žūties 1382 m., kurios vykdytoju, kaip spėjama, ir buvęs Skirgaila, jis drauge su br...

Skorina

Skorina Pranciškus (prieš 1490–prieš 1541), knygų spausdinimo pradininkas, švietėjas. 1517 m. Prahoje išleido Psalmyną, 1517–1519 m. – 22 Biblijos knygas. XVI a. 3 dešimtmečio pradžioje Vilniuje įkūrė pirmąją spaustuvę LDK. Joje 1522 m. išspausdino „M...

Skučas

Skučas Kazys (1894 03 15–1941). Lietuvos valstybės veikėjas, karininkas. Rėmė 1926 m. A. Smetonos valstybės perversmą. 1928–1934 m. –divizijos vadas, 1939 m. – karo mokyklos viršininkas. 1939 03 28–1940 06 13 – vidaus reikalų ministras, brigados generolas....

Skvireckas Juozapas

Skvireckas Juozapas (1873 09 18–1959 12 03). Katalikų vyskupas, bažnyčios veikėjas. 1901–1938 m. dėstė Kauno kunigų seminarijoje, nuo 1922 m. – ir Kauno universitete. 1919–1926 m. buvo Ceramo salos Molukuose titulinis vyskupas ir žemaičių vyskupo pagalbini...

Sladkevičius

Sladkevičius Vincentas (1920 08 20–2000 05 28). Lietuvos katalikų bažnyčios veikėjas. Kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas. Teologijos mokslų licenciatas. įšventintas į kunigus 1944 m. Iki 1952 m. kunigavo įvairiose Lietuvos vietose. 1952–1956 m. dėstė Kaun...

Sleževičius

Sleževičius Mykolas (1882 02 21–1939 11 11). Lietuvos valstybės veikėjas. 1907–1912 m. buvo „Lietuvos ūkininko“, 1910–1912 m. – „Lietuvos žinių“ redaktorius. Vienas iš Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos įkūrėjų (1917). 1917–1922 m. buvo šios...

Sluckis

Sluckis Mykolas (g. 1928 10 20). Lietuvių rašytojas. Išleido apsakymų rinkinių, apysakų, romanų („Geri namai“ (1955), „Laiptai į dangų“ (1963) ir kt.), kritikos straipsnių rinkinių, knygų vaikams.

Smakauskas Vincentas

Smakauskas Vincentas (1797–1876 02 19). Dailininkas, gydytojas. Nutapė istorinių kompozicijų („Jogailos priėmimo iškilmės po žalgirio mūšio“, „Turkų kova su čerkesais“, „Steponas Batoras įsteigia Vilniaus akademiją“), buitinių kompozicijų, portretų, peiz...

Smetona Antanas

Smetona Antanas (1874 08 10–1944 01 09). Valstybės veikėjas, Lietuvos Prezidentas, vienas iš tautininkų ideologų. Dalyvavo varpininkų veikloje. 1902–07 m. Lietuvos demokratų partijos narys. 1905–06 m. „Lietuvos ūkininko“, 1907–13 m. „Vilties“, 1914–15 ...

Smigleckis

Smigleckis Martynas (1562 ar 1564–1618 06 26). Filosofas realistas, vienas iš žymiausių Lietuvos scholastų. Jėzuitas. Studijavo Romoje, 1586–1599 m. dėstė Vilniaus universitete. Knygoje „Logika“ (1618) išdėstė ir rėmė pakoreguotą tomistinę filosofiją...

Smuglevičius Pranciškus

Smutgklevičius Pranciškus (1745 10 06–1807 09 18). Dailininkas, klasicizmo atstovas. 1797–1807 m. dėstė Vilniaus universitete, vadovavo savo paties įsteigtai Tapybos katedrai. Nupiešė piešinių, nutapė istorinių ir mitologinių akvarelių, religinės temati...

Sniadeckis Andrejus

Sniadeckis Andrejus (1768 09 30–1838 05 11). Chemikas, medikas, biologas, medicinos ir filosofijos daktaras, biochemijos pradininkas Lietuvoje. 1797–1832 m. dėstė Vilniaus universitete, chemijos profesorius. 1827–32 m. vadovavo Terapijos katedrai ir klin...

Sniadeckis Janas

Sniadeckis Janas (1756 08 29–1830 11 21). Matematikas, astronomas, filosofas, filosofijos daktaras. 1787–1803 m. dėstė Krokuvos, 1806–25 m. Vilniaus universitete bei vadovavo jo astronomijos observatorijai. 1807–15 m. Vilniaus universiteto rektorius. Dalyvavo ...

Sniečkus

Sniečkus Antanas (1903 01 10–1974 01 22). Lietuvos SSR valstybės, komunistų partijos veikėjas. Nuo 1917 m. dalyvavo bolševikų partijos veikloje. Nuo 1940 08 15 Lietuvos komunistų partijos CK pirmasis sekretorius, Lietuvos SSR vadovas.

Sobieskis

Sobieskis Jonas (1629 08 17–1696 06 17). Lenkijos didikas ir karvedys, nuo 1674 m. Lenkijos karalius (Jonas III) ir Lietuvos didysis kunigaikštis. Dalyvavo karuose su kazokais, Maskva, totoriais, švedija. Nuo 1668 m. Lenkijos didysis etmonas. Per 167...

Sofija

Sofija (1371–1453), Maskvos didžioji kunigaikštienė, LDK didžiojo kunigaikščio Vytauto duktė. 1391 m. ištekėjo už Maskvos didžiojo kunigaikščio Vasilijaus I. Jos rūpesčiu po Vasilijaus I mirties (1425) didžiuoju kunigaikščiu tapo jų nepilnametis sūnus V...

Songaila

Songaila Ringaudas (g. 1929 04 20). Lietuvos SSR valstybės, komunistų partijos veikėjas. 1981–1985 m. – Lietuvos SSR Ministras Pirmininkas. 1987–1988 m. – LKP CK pirmasis sekretorius, Lietuvos SSR valstybės vadovas.

Spicynas

Spicynas Aleksandras. Rusų archeologas (1858 08 14–1931 09 17). 1882 m. baigė Peterburgo universitetą, 1892 m. paskirtas Imperatoriškosios archeologijos komisijos nariu, nuo 1909 m. dėstė archeologiją Peterburgo universitete, nuo 1918 m. – Rusijos ma...

Sruoga Balys

Sruoga Balys (1896 02 02–1947 10 16). Lietuvių rašytojas, poetas. Dalyvavo aušrininkų veikloje. 1924–40 m. Kauno, 1940–43 ir po 1945 m. – Vilniaus universitetų dėstytojas. 1943–45 m. kalėjo štuthofo koncentracijos stovykloje. Parašė eilėraščių (rinkiny...

Stackelbergas

Stackelbergas Oto Magnus (1736–1800). Grafas, Pabaltijo vokietis, Rusijos diplomatas. 1772–1791 m. ambasadorius Respublikai. Jo spaudimu sušauktas 1773–1775 m. seimas, kurį Stackelbergas privertė patvirtinti 1772 m. Respublikos padalijimą. Jekaterinos II pavest...

Stalinas

Stalinas, Džiugašvilis Josifas (1878 12 06–1953 03 05). SSRS valstybės veikėjas. Nuo 1903 m. dalyvavo bolševikų judėjime, buvo Lenino šalininkas. 1917–1922 m. – SSRS tautybių reikalų liaudies komisaras, 1919–1922 m. – ir valstybės kontrolės liaudies k...

Stanevičius Simonas Tadas

Stanevičius Simonas Tadas (1799 10 26–1848 03 10). Lietuvių poetas, tautosakininkas. Paršė odę „šlovė žemaičių“ ir 6 pasakėčias (1829). Rinko ir skelbė lietuvių liaudies dainas. Išleido gramatiką „Lietuvos kalbų visetas“ (1737), veikalą „Lietuvių mitologi...

Stankevičius česlovas

Stankevičius česlovas Vytautas (g. 193702 27). Lietuvos valstybės veikėjas. 1956 m. baigė Kauno politechnikumą ir įgijo statybos techniko kvalifikaciją. 1965 m. baigė Kauno politechnikos instituto Statybos fakultetą, įgijo pramoninės ir civilinės statybos inž...

Stankevičius Laurynas

Stankevičius Laurynas Mindaugas (g. 1935 08 10). Lietuvos valstybės veikėjas. 1996 m. – Ministras Pirmininkas.

Staškevičiūtė Aleksandra

Staškevičiūtė Aleksandra (1899 12 22–1984 10 19). Dainininkė, sopranas. 1929–1941 m. dainavo Valstybiniame dramos teatre, 1944–1953 m. – Lietuvos operos ir baleto teatre. 1940–1948 m. dėstė Kauno, 1949–1984 m. Lietuvos konservatorijose, profesorė. 1940–19...

Staugaitis

Staugaitis Justinas (1866 11 14–1943 07 08). Lietuvos valstybės veikėjas, kunigas. Vienas iš Lietuvos krikščionių demokratų partijos vadovų. 1918 m. Lietuvos Tarybos vicepirmininkas, 1922–1926 m. kelis kartus seimo pirmininkas ar vicepirmininkas. Nuo 1926 m....

Stela

Stela Erazmas. Vokiečių istorikas, humanistas (apie 1450–1521). Leipcigo universiteto magistras. Nuo XV a. pabaigos gyveno Cvikau, nuo 1513 m. buvo miesto burmistras. Parašė Cvikau miesto ir Kryžiuočių ordino istoriją. Veikale „Apie Prūsijos senienas“ (1...

Steponavičius

Steponavičius Julijonas (1911 10 18–1991 06 18). Lietuvių katalikų bažnyčios veikėjas, vyskupas (nuo 1955). 1936 m. įšventintas kunigu. Nuo 1955 m. – titulinis Antarados vyskupas ir vyskupo Kazimiero Paltaroko augziliaras. Netrukus persikėlė į Vilnių. 195...

Stonkus Stasys

Stonkus Stasys (g. 1931 12 29). Krepšininkas. žaidė „žalgirio“ komandoje. 1951 m. SSRS, 1955 m. pasaulio jaunimo žaidynių, 1957 m. Europos čempionas. 1956 m. Melburno olimpinėse žaidynėse iškovojo sidabro medalį. 1959–1975 ir 1979–1983 m. Lietuvos SSR kre...

Strazdas Antanas

Strazdas Antanas, Strazdelis Antanas (1760 03 09–1833 04 23). Lietuvių poetas, kunigas. Kunigavo įvairiose Lietuvos vietose. Išleido pirmą originalią lietuvių grožinės literatūros knygą – poezijos rinkinį „Giesmės svietiškos ir šventos“ (1814). Parašė lenkų ...

Strijkovskis

Strijkovskis Motiejus. Istorikas ir poetas (apie 1547–1593). 1563–1573 m. tarnavo LDK kariuomenėje algininku, rinko ir tyrė Lietuvos istorijos šaltinius. Nuo 1575 m. gyveno Slucke pas kunigaikštį Jurgį Olelkaitį. Nuo 1578 m. jį globojo žemaičių vyskupas Merke...

Stubelevičius Steponas

Stubelevičius Steponas (1762–1814 04 17). Fizikas. 1790–1797 m. mokytojavo Vilniaus gimnazijoje. Nuo 1807 m. Vilniaus universiteto fizikos profesorius. Išplėtė universiteto fizikos kabinetą, aprūpino jį naujausiais prietaisais. Parašė knygas „Trumpas fiz...

Stulginskis Aleksandras

Stulginskis Aleksandras (1885 02 26–1969 09 22). Lietuvos valstybės veikėjas. Dalyvavo Lietuvos krikščionių demokratų partijos veikloje, 1918–1919 m. buvo jos pirmininkas. Dalyvavo Lietuvos Tarybos veikloje. 1918–1919 m. buvo Lietuvos vidaus reikalų min...

Stulginskis Ferdinandas

Stulginskis Ferdinandas (m. 1892). Kunigas, profesorius. Dėstė žemaičių kunigų seminarijoje. Nuo 1850 m. Anykščių klebonas. Apkaltintas 1863 m. sukilimo rėmimu, ištremtas į Sibirą.

Sutkus Antanas

Sutkus Antanas (1892 01 26–1968 04 05). Režisierius. 1919 m. Kaune įkūrė Tautos teatrą, buvo jo vadovas ir režisierius. 1919–1924 m. vadovavo savo paties įsteigta vaidybos mokyklai. Vienas „Vilkolakio“ teatro vadovų (1920–1925) ir režisierius. 1926–1928 m. Valst...