Home / Asmenybės / S / Salomėja Neris Bačinskaitė-Bučienė

Salomėja Neris Bačinskaitė-Bučienė

Salomėja Neris Bačinskaitė-Bučienė (1904 11 17–1945 07 07). Poetė, lyrikė. Išleido eilėraščių rinkinius „Anksti rytą“ (1927), „Pėdos smėly“ (1931), „Diemedžiu žydėsiu“ (1938) ir kt., poemas „Eglė žalčių karalienė“ (1940), „Našlaitė“ (1940) ir kt. Eilėraščiuose ryškus romantinis pasaulėvaizdis.