Home / Asmenybės / S / Sapiega Leonas

Sapiega Leonas

Sapiega Leonas (1557 04 04–1633 07 07). LDK valstybės ir karo veikėjas. Iš stačiatikybės perėjo į kalvinizmą, 1585–1589 m. LDK vicekancleris, 1589–1623 m. kancleris, nuo 1625 m. LDK didysis etmonas. Su kitais įkūrė LDK Vyriausiąjį tribunolą, vadovavo III Lietuvos Statuto (1588) rengėjams. 1588 perėjo į katalikybę, pastatydino daug bažnyčių ir vienuolynų.