Home / Asmenybės / S / Sekliucijanas

Sekliucijanas

Sekliucijanas Jonas (apie 1498–1578), lenkų liuteronų reformatorius. Mokėsi Leipcige, kur 1536 m. susidraugavo su lietuvių liuteronu reformatoriumi Abraomu Kulviečiu. 1541–1543 m. prisidėjo prie Liuterio reformacijos. Persekiojimo grėsmei didėjant, persikėlė į Prūsiją. 1544 m. buvo paskirtas lenkų evangelikų pamokslininku Karaliaučiuje. Lenkų kalba išspausdino trumpąjį katekizmą (1545), pilnąjį katekizmą ir giesmyną (1547), keturias evangelijas (1551). M. Mažvydas, ruošdamas savo katekizmą, matyt, bus pasinaudojęs Seklucijano didžiuoju ar mažuoju katekizmu.