Home / Asmenybės / S / Semenavičius

Semenavičius

Semenavičius (Simonavičius) Kazimieras (apie1600–po 1651). Artilerijos inžinierius. Studijavo Vilniaus universitete. Tarnavo žečpospolitos artilerijoje. 1645 m. gilino žinias Olandijoje. 1648 m. buvo Respublikos vyriausiojo artilerijos vado pavaduotojas. 1649 m. išvyko į Olandiją, kur 1650 m. išleido pirmąją veikalo „Didysis artilerijos menas“ dalį, kurią sudarė 5 knygos. šioje dalyje aiškintas pabūklų kalibras, konstrukcija, taikymo metodai, artilerijoje naudojamų medžiagų gamybos technologija. Trečiojoje pirmosios dalies knygoje „Apie raketas“ aiškinama kietojo kuro raketų konstrukcija, jų kuras, gamyba, paleidimo įrenginiai. Semenavičius pirmas nustatė raketos aukščio ir jos reaktyvinės tūtos pločio santykį, iškėlė daugiapakopės raketos ir raketinės artilerijos idėją, pateikė daugiapakopės raketos brėžinius, nustatė, kad raketą galimą stabilizuoti sparneliais. Antroji veikalo dalis nebuvo išleista. Semenavičius, rašydamas apie karo priemones, nepropagavo karo, vadino jį didžiausia žmonijos nelaime.