Home / Asmenybės / S / Skvireckas Juozapas

Skvireckas Juozapas

Skvireckas Juozapas (1873 09 18–1959 12 03). Katalikų vyskupas, bažnyčios veikėjas. 1901–1938 m. dėstė Kauno kunigų seminarijoje, nuo 1922 m. – ir Kauno universitete. 1919–1926 m. buvo Ceramo salos Molukuose titulinis vyskupas ir žemaičių vyskupo pagalbininkas. Dalyvavo steigiant Lietuvių katalikų mokslo akademiją, 1922–1926 m. buvo jos vadovas. Nuo 1926 m. – arkivyskupas, 1926–1944 m. – Kauno arkivyskupijos metropolitas. Bendradarbiavo spaudoje. Išvertė į lietuvių kalbą Bibliją (išleista 1911–1937). 1944 m. išvyko į Austriją.