Home / Asmenybės / S / Sladkevičius

Sladkevičius

Sladkevičius Vincentas (1920 08 20–2000 05 28). Lietuvos katalikų bažnyčios veikėjas. Kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas. Teologijos mokslų licenciatas. įšventintas į kunigus 1944 m. Iki 1952 m. kunigavo įvairiose Lietuvos vietose. 1952–1956 m. dėstė Kauno kunigų seminarijoje. Nuo 1957 m. vyskupas, tačiau sovietų valdžia draudė V. Sladkevičiui eiti vyskupo pareigas. 1959 m. ištremtas į Nemunėlio Radviliškį, čia ėjo klebono pareigas. Dalyvavo pogrindinėje antisovietinėje veikloje, prisidėjo prie „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ leidimo. 1976 metais perkeltas į Pabiržę, kur gyveno iki 1982 metų. 1982 m. tapo Kaišiadorių vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi. 1988 m. paskirtas Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku. Nuo 1988 m. kardinolas. 1989 m. paskirtas Kauno arkivyskupu. Iš šių pareigų atsistatydino 1995 m. Apdovanotas Vytauto Didžiojo I laipsnio ordinu.