Home / Asmenybės / S / Sniečkus

Sniečkus

Sniečkus Antanas (1903 01 10–1974 01 22). Lietuvos SSR valstybės, komunistų partijos veikėjas. Nuo 1917 m. dalyvavo bolševikų partijos veikloje. Nuo 1940 08 15 Lietuvos komunistų partijos CK pirmasis sekretorius, Lietuvos SSR vadovas.